tips 210912

Vid tipspromenaden söndagen den 12 september lämnades 56 tipskuponger in.

Rätt rad var: 111 122 XX1 X21
En kupong med 12 rätt lämnades in av John Eriksson.

Rätt svar på skiljefrågan var 221 130 km och närmast rätt svar var Ulf Henryson.

På bingon såldes 168 brickor. Ingen bricka med tre rader men åtta brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 26 kr per bricka.

4 kuponger lämnades in på barntipset där rätt rad var: X21 X12 XX2 112.

Tipspromenad söndagen den 12 september 2021

Rätt rad: 111 122 XX1 X21

1.

I våras släppte artisten Miss Li en melodi som spelats mycket i radio under sommaren. Enligt texten är hon lite vilse i livet och letar förtvivlat efter något. Vad då?

1. instruktionsboken

X. mobiltelefonen

2. ryggsäcken

2.

Vem införde tidsregleringen med skottdagar vart fjärde år?

1. Julius Caesar

X. Ludvig XIV

2. Augustus

3.

Internationella måttenhetssystemet, SI, är en internationell standard för måttenheter. Enligt denna standard så är meter grundenhet för längd. Vad är SI:s grundenhet för tid?

1. sekund

X. minut

2. timme

4.

Vad betyder ordet äska?

1. begära eller ansöka om

X. tilldela eller fördela om

2. avlägsna eller flytta undan

5.

Vilket år startade första världskriget med skotten i Sarajevo? Kriget slutade 1918.

1. 1910

X. 1912

2. 1914

6.

Vad kallade författaren Hjalmar Bergman sin hemstad Örebro när han skrev om den?

1. Lilla Paris

X. Grönköping

2. Wadköping

7.

Vilken typ av djur är en lodda?

1. fjäril

X. fisk

2. fågel

8.

Vad hette Finlands östligaste landskap, fram till landskapsreformen år 1998?

1. Österbotten

X. Karelen

2. Lappland

9.

Vad kallas runalfabetet med ett annat namn?

1. Futhark

X. Runaristur

2. Nordkvaedur

10.

I vilken del av kroppen kan man drabbas av gastrit?

1. hjärtat

X. magen

2. lungorna

11.

Vissa av vår kalenders helgdagar infaller på bestämda datum (till exempel juldagen 25/12 och nationaldagen 6/6). Men andra helgdagar infaller en bestämd veckodag (till exempel Kristi himmelsfärdsdag på en torsdag och påskdagen på en söndag).
Nu till frågan: Kristendomens fasta inleds med askonsdagen. Hur många dagar före påskdagen infaller askonsdagen?

1. 36 dagar

X. 43 dagar

2. 46 dagar

12.

Vilket är Sveriges största hjortdjur?

1. älg

X. dovhjort

2. kronhjort

Skiljefråga vuxen: Mätarställningen på denna bil var 227 459. Vad var mätarställningen 1 år tidigare?

Rätt svar vuxen: 221 130 km

Rätt rad barn: X21 X12 XX2 112

Rätta svar barn: Granen, Ett kortspel, Ormen, Öresund, Gul, Hövding, Prosit, Sminkar sig, Ho ho, Han har ett syskon, Kiruna, Tryne

Tipsrundan/motionsspåret hotat

Kommunens planer för grönområdet Västra Hållet (med vårt motionsspår)

Frisksporttorpet skonas på bekostnad av skogen med motionsspåret.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan är på väg in i slutskedet. Nu pågår en granskningsperiod. Senast 20 september måste eventuella synpunkter ha lämnats.

Översiktsplanen innebär förändrad användning av nuvarande naturområde ”Västra Hållet” där motionsspåret/tipsrundan ligger. Enligt förslaget så skall en stor del av området avsättas för en ny väg, samt ett verksamhetsområde (dvs handel, industri etc.) samt ”tät blandstads-bebyggelse”. Sammantaget kommer det att drabba nuvarande tipspromenad från fråga 2/3 till fråga 7/8 se kartan.

Det här är något som vi i Nyköpings Frisksportklubb motsätter oss, men kommunens handläggare tänker uppenbarligen gå vidare med planerna, trots att de strider mot de principer som man fastslagit skall gälla för översiktsplanen. Det vi främst vänder oss mot är att man avser att förlägga ett nytt verksamhetsområde intill motorvägen med motiveringen att det är möjligt, tack vare dragningen av den nya vägen. Denna dragning är tänkt att gå rätt genom nuvarande grönområde i stället för att dra den längs med motorvägen. På så sätt kan man åstadkomma maximal skada.

De förändringar som gjorts i planen efter att vi fått tycka till föra året presenterades vid ett möte torsdag 2 september. Där ställdes en fråga från en deltagare angående planen för Västra Hållet:

 

Fråga 5:

Kan ni förtydliga hur ni anser att den nya vägdragningen genom Västra Hållet är bättre för friluftslivet än den gamla. Genom det nya förslaget lägger man in ett nytt ”verksamhetsområde” så att halva Västra Hållet inte längre blir tillgängligt för rekreation (promenader motion etc). Kan man inte lägga den nya vägen dikt intill E4 för att bevara så mycket som möjligt av grönytan?

Svar: Efter kritik både från kyrkan, föreningar och allmänheten har kommunen analyserat flera olika alternativ för att lösa framtida trafiksituation för nordvästra delarna av Nyköpings centralort. Analysen har visat att för att kunna genomföra de stationsnära byggnationer som kommunen vill göra krävs denna led genom Västra Hållet. Föreslagen lösning ger möjlighet för framtida utvidgning av kyrkogården. Då grönområdet ändå kommer att påverkas av leden redovisar översiktsplanen en möjlighet att etablera ett verksamhetsområde i attraktivt läge. Exakt dragning av leden behöver utredas i senare planering.

Svaret visar tydligt hur man resonerar. Grönområdet borde inte exploateras, eftersom det har så stort värde för så många personer. Detta är tillräckligt skäl för att förhindra att det förstörs. Men ”livsviktiga” kommunikationsleder kan övertrumfa natur och rekreationsvärden, och det anser man gäller i detta fall. Men i stället för att försöka minimera skadan på området så tar man tillfället i akt och lägger in ett stort ”verksamhetsområde” intill motorvägen, med motiveringen att grönområdet ändå kommer att påverkas. Dvs om man skall skada är det lika bra att slå till ordentligt – grönområden kan man ha och mista, men en möjlighet till (ytterligare ett) verksamhetsområden med skyltläge kan man inte missa.

 

Gulorange=bebyggelse. mörkblått=verksamhetsområde, streckat blått är vägområde (delvis i orange område Siffror i ring är tipskontrollerna.

En missuppfattning (även bland ledande politiker och chefstjänstemän) är att planen skall börja gälla år 2040.Men planen skall gälla från antagandedatumet, med ett ”bäst före datum” 2040. Vägbygget är något som sannolikt kommer inom något år, med tanke på bygge av Resecentrum och förtätning av Nöthagen som ju kräver den nya vägen enligt uttalandet ovan från kommunen..

Med en gällande plan finns också inget som kan stoppa exploatering av verksamhetsområdet när som helst. Etableringen av Biltema kan som exempel som ske snabbt tack vare att det finns en gammal, ännu gällande plan för det området.

tips 210905

Vid tipspromenaden söndagen den 5 september lämnades 63 tipskuponger in.

Rätt rad var: 112 X11 X12 1X2
En kupong med 12 rätt lämnades in av
Håkan Iwar.

Rätt svar på skiljefrågan var 9641 och närmast rätt svar var Jennie Strand.

På bingon såldes 210 brickor. Ingen bricka med tre rader men sex brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 43 kr per bricka.

6 barntips lämnades också in.

Tipspromenaden söndagen den 5 september 2021 Rätt rad: 112 X11 X12 1X2

1. Vilken yrkesmänniska bör ha lättast att känna igen en kråkspark?

1. Sömmerskan

X. Snickaren

2. Ornitologen


2.
Statminister Stefan Löfven har meddelat att han kommer att avgå som partiordförande.
Vem var statsminister före Löfven?

1. 4:3 1. 4.1. Fredrik Reinfeldt

X. Håkan Juholt

2. Göran Persson

3. Vad spelar Madelene Sagström?

1. Ishockey

X. Volleyboll

2. Golf

4. Det går att lära nytt hela livet, menar hjärnforskare. Vad heter hjärnans egenskap att ”bygga om sig”?

1. Elasticitet

X. Plasticitet

2. Cerebritet

5. Dagens kluring: En skylttillverkare skulle förse 100 hotelldörrar med rumsnummer.
Hur många åttor behövde han ta med sig?

1. 20 stycken

X. 10 stycken

2. 11 stycken

6. Vad heter den här målningen från 1970-talet av konstnären Peter Tillberg?

1. Blir du lönsam, lille vän?

X. Elever i ett klassrum

2. Vad ska du bli när du blir stor?

7. Vilket väderstreck är 225° på kompassen?

1. Väster

X. Sydväst

2. Nordost

8. Vilka är, i storleksordning, Sveriges till ytan fem största landskap?

1. Lappland, Jämtland, Småland, Dalarna, Norrbotten

X. Lappland, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Småland

2. Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna

9. Charlie Watts i Rolling Stones har gått bort. Hans roll i bandet var som …

1. Gitarrist

X. Basist

2. Trummis


10.
Vad kan inte växa på människokroppen?

1. Sileshår

X. Flimmerhår

2. Lanugohår

11. Sverige lyckades evakuera över 900 personer från Afghanistan. Vad kallas det militärplan som skötte en del av transporterna?

1. Ikaros

X. Hercules

2. Goliat

12. De olympiska sommarspelen avgjordes ju under sommaren i Tokyo. Vilken färgläggning av de olympiska ringarna är rätt?

1. 1

X. X

2. 2

Skiljefrågan: Härjedalen är det landskap som har minst antal invånare. Hur många personer bor i Härjedalen? (30 december 2020) Rätt svar: 9 641

Rätt rad barn: 2X1 12X 221 212

Rätta svar barn: Bamse, En boll, Paddan, Ja, Saltkråkan, Ja, Synen, Undervattens, Att ändra ljuset, Skratta, Jerry, Ett kortspel

tips 210530

Vid tipspromenaden söndagen den 30 maj lämnades 75 tipskuponger in.

Rätt rad var: 2XX X1X X1X 112
Ingen kupong med tolv, elva eller tio rätt, men en kupong med 9 rätt lämnades av Bo Östlund.

Ingen skiljefråga fanns, men Gunnel Ericsson lottades som vinnare.

Extravinsten vanns av Göran Karlsson.

På bingon såldes 132 brickor. Ingen bricka med tre rader men fyra brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 41 kr per bricka.

Fem barntipskuponger lämnades också in, varav en med 12 rätt.

Detta var vårsäsongens sista omgång. Nästa tips- och bingopromenad blir 5 september.

 

Tipspromenaden söndagen den 30 maj 2021

Rätt rad: 2XX X1X X1X 112

 1. Misosoppan har en tusenårig historia i Japan, och är i dag den mest populära sopprätten från landet. Vilken av följande 3 ingredienser ska den innehålla?
1. Sesampasta X. Shitakesvamp 2. Tofu
 1. Maultaschen är en läcker tysk specialitet, ett slags stor ravioli . Från vilken region kommer denna rätt?
1. Bayern
 1. X. Baden -Württemberg
2. Sachsen
 1. I en av USA:s städer bakas ett speciellt vitt surdegsbröd. Receptet är spritt över stora delar av västvärlden. Vilken stad åsyftas?
1. Los Angeles X. San Francisco 2. Sacramento
 1. I Frankrike tillverkas i dag officiellt drygt 500 olika ostar. En av de populäraste ostarna är en hårdost som härrör från Jurabergen. Vad heter den??
1. Beaufort X. Comté 2. Roquefort
 1. Tandoori Chicken är kanske den indiska maträtt som de flesta av oss svenskar har smakat. Var kommer namnet ifrån?
1.Den traditionella lerugn som kycklingen tillagas i. X. Den orangefärg som kommer från kryddan gurkmeja 2. Den speciella kycklingras som rätten tillagas av
 1. Bille Augusts Jerusalem baseras på Selma Lagerlöfs roman om Nåsbönderna som emigrerar till det heliga landet. Vilken av följande skådespelare var inte med i filmen?
1. Maria Bonnevie X. Marie Richardson 2. Lena Endre
 1. Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019 handlade om en grundläggande funktion i kroppen. Vilken?
1. Det medfödda immunförsvaret X. Cellernas syresättning 2. Luktsinnet
 1. Vi på Saltkråkan är en svensk klassiker som Astrid Lindgren förvandlade till en bok förs efter Olle Hellboms filmatisering av hennes manus. Vad heter fiskaren som bor på Saltkråkan året om?
1. Söderman X. Värnlund 2. Båtsman
 1. Thor Heyerdahl s berömda Kon-Tiki-expedition genomfördes 1947. Ombord på flotten fanns fyra norrmän och en svensk. Vad hette svensken?
1. B Dahlbäck X. B Danielsson 2. S Bergman
 1. Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi utnämndes till minister av Stefan Löfven. Vilken post tillträdde hon?
1. Jämställdhets- och bostadsminister X. Biståndsminister 2. Finansminister
 1. Musikstycket Obligationsmarschen hade ytterst ett seriöst syfte att skaffa kapital för att upprusta krigsmakten under kriget. Vem skrev texten?
1. A Henrikson X. L-E Larsson 2. Hjalmar Gullberg
 1. Varifrån är titeln ”Flugornas herre” hämtad?
1. Pytonormen som ansågs hypnotisera sina offer X. Döden som lockar allt levande till sig 2. Belsebub, en falsk gud inom judendomen

Rätt rad på barntipset: X12 2XX 212 111
Rätta svar Barntipset: Paletten, Herkules, Ballerinan, Pettson, Mäter, De bildar regering, Dinosaurie, Grön och brun, Näcken, Röd ros, ljusblå, Två barn får 6 äpplen och ett barn får 5 äpplen

tips 210523

Vid tipspromenaden söndagen den 23 maj lämnades 86 tipskuponger in.

Rätt rad var: 211 122 XX1 X22
Ingen
kupong med tolv rätt, men fyra kuponger med 11 rätt lämnades in. Vinnare blev Erika Iwar som var närmast rätt svar på skiljefrågan.

Rätt svar på skiljefrågan var 592 782 hästar och närmast rätt svar var Anders Wennerberg.

Extravinsten vanns av Bo Skarman.

På bingon såldes 342 brickor. Ingen bricka med tre rader men 11 brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 38 kr per bricka.

Åtta barntipskuponger lämnades in, däribland en med 12 rätt.

 

Tipspromenad söndagen den 23 maj 2021

Rätt rad: 211 122 XX1 X22

1.

I Gösta Knutssons böcker om Pelle Svanslös förekommer en katt som heter Murre. Varifrån kommer han?

1. Arkadien

X. Rickomberga

2. Skogstibble

2.

Vilka färger har Ungerns flagga?

1. Röd, vit, grön

X. Röd, svart, grön

2. Svart, vit, grön

3.

Vad är Dmitrij Mendelejev känd för?

1. Han uppfann det periodiska systemet

X. Han var en av Rysslands bästa konståkare

2. Han var Lenins närmaste man

4.

Vad är en beckasin?

1. en fågel

X. ett köksredskap

2. en liten sandal

5.

Hur lång är en sjömil?

1. 1066 meter

X. 1609 meter

2. 1852 meter

6.

Gustav III:S favoritskådespelare styresmannen för Dramaten 1816 – 1827, Lars Hjortsberg, har sin gravplats på en kyrkogård inom Nyköpings församling. Vilken?

1. Svärta kyrkogård

X. Östra kyrkogården

2. Västra kyrkogården

7.

En mörkt ceriseröd ros har tagits fram. Den skulle namnges efter Barack Obama men namngavs i stället efter vem?

1. Drottning Elisabeth

X. Kim Wall

2. Greta Thunberg

8.

Bolmört är en giftig växt som förr bl.a. användes som sömn- och bedövningsmedel. Bolmört är en?

1. Ljungväxt

X. Potatisväxt

2. Rosväxt

9.

Johan Fahlén var en rollfigur i den svenska dramafilmen Rännstensungar från 1944. Vem spelade Johan i nyinspelningen 1974?

1. Cornelis Vreeswijk

X. Ernst-Hugo Järegård

2. Max von Sydow

10.

Vem var mannen som lämnade en karriär som duktig sportjournalist och friidrottare för ett nytt liv som författare?

1. Lars Gyllensten

X. P-O Enquist

2. Klas Östergren

11.

Var har lågprisflygbolaget Wiss Air sitt huvudkontor?

1. Wien

X. Bukarest

2. Budapest

12.

Vem har givit ut musikalbumet ”Dom ska veta” i år?

1.Peg Parnevik

X. Miss Li

2. Molly Sandén

Skiljefråga vuxen: Hur många registrerade hästar hade vi i Sverige år 1946 enligt 1948 års kalender utgiven av Vetenskapsakademin?

Rätt svar vuxen: 592 782

Rätt rad barntips: XXX 112 1XX 212

Rätta svaren: Sten, Hjortron, Pollen, Kexchoklad, Rasmus, Kubb, Blåsippan ute i backarna står, En biljon, Hal som en ål, Butter, Vid Olympiska Spelen, Rosa

tips 210516

Vid tipspromenaden söndagen den 16 maj lämnades 86 tipskuponger in.

Rätt rad var: 211 122 XX1 X21
Två kuponger med 12 rätt lämnades in. Vinnare blev Gunilla Nordberg som var närmast rätt svar på skiljefrågan.

Rätt svar på skiljefrågan var 36,8 % och närmast rätt svar var Margareta Johansson.

Extravinsten vanns av Jennie Strand.

På bingon såldes 270 brickor. Ingen bricka med tre rader men sju brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 48 kr per bricka.

Fyra barntipskuponger lämnades in.

Tipspromenad söndagen den 16 maj 2021
Rätt rad: 211 122 XX1 X21
1. Vad är en alruna?
1. En dödsruna skriven på träföremål, oftast alträ X. en torkad fröställning från al-trädet 2. en växt i familjen potatisväxter
2. Hur många kommuner finns i Södermanlands län?
1. nio X. elva 2. tretton
3. Vad är ”råmjölk”?
1. mjölk från kor som nyligen kalvat X. mjölk från rådjur 2. opastöriserad mjölk
4. Nävgröt som traditionellt ofta åts i delar av Värmland görs på skrädmjöl. Vad består skrädmjöl av?
1. havre X. dinkel 2. korn
5. Ordet träsk betecknar en typ av våtmark, men det har ofta en annan betydelse i vissa delar av landet. Vilken?
1. stenrik mark X. land ovanför trädgränsen 2. insjö
6. Selma Lagerlöf förknippar man mest med herrgården Mårbacka nära sjön Fryken i Värmland. Men herrgården Rottneros inte långt därifrån på motsatt sida av sjön har också en koppling till henne. Vilken?
1. Gåsflocken övernattade på dess gårdsplan i hennes bok ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” X. Den är hennes födelsehem. 2. Den inspirerade till hennes roman Gösta Berlings saga, där den kallades ”Ekeby”
 
7. Herptiler är ett samlingsnamn för reptiler och amfibier (groddjur). Vad har reptiler som amfibier saknar?
1. tunga X. fjäll 2. muskler
8. Vilken av dessa fåglar har störst vingbredd?
1. kungsörn X. havsörn 2. fiskgjuse
9. Vilken slags huvudbonad är uppkallad efter en spansk region?
1. basker X. keps 2. fez
10. Vem skrev texten till sången ”Helgdagskväll i timmerkojan”?
1. Ruben Nilsson X. Dan Andersson 2. Erik Axel Karlfeldt
11. Vilket djur kallas ibland för öknens skepp?
1. elefant X. giraff 2. kamel
12. Vad brukar Storbritanniens flagga kallas för?
1. Union Jack X. Trikoloren 2. Stjärnbaneret
Skiljefråga vuxen: Hur stor andel av Sörmlands läns yta utgörs av Nyköpings kommun? Ange svaret i procent med 1 decimal.
Rätt svar vuxen: 36,8 %
Rätt rad barntipset: 112 112 X21 21X
Rätta svar: Hästar, Green, Sherwoodskogen, Krusbär, Kosläpp, Emil, EU, Termometern, Plötsligt händer det, Astrid Lindgrens värld, Patiens, Husse

tips 210509

Vid tipspromenaden söndagen den 9 maj lämnades 93 tipskuponger in.

Rätt rad var: X2X 121 2XX 11X
Sex kuponger med 12 rätt lämnades in. Vinnare blev Jonas Björnfot som var närmast rätt svar på skiljefrågan.

Rätt svar på skiljefrågan var 331 miljoner och närmast rätt svar var Kerstin Lind.

Extravinsten vanns av Henrik Forslund.

På bingon såldes 342 brickor. En bricka med tre rader och åtta brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för tre rader blev 106 kr och för två rader 40 kr per bricka.

6 barntipskuponger lämnades också in.

Tipspromenaden söndagen den 9 maj 2021 

Rätt rad: X2X 121 2XX 11X

1. Oscarsgalan har gått av stapeln. Den svenskskrivna låten Husavik var nominerad som bästa originalmelodi men den blev utan pris. Vem framförde Husavik på Oscarsgalan?

1. Robyn

X. Molly Sandén

2. Zara Larsson

2. Beata Hallberg grundade Majblomman år 1907 och sedan dess har den varje år vid den här tiden sålts av barn. Vad går pengarna från försäljningen till?

1. Att motverka mobbning

X. Att motverka barns psykiska ohälsa

2. Att motverka barnfattigdomen

3. Vad har kameler i sina pucklar?

1. Vatten

X. Fett

2. Mjölk

4. Vad består luften till största delen av?

1. Kväve och syre

X. Syre och väte

2. Syre och koldioxid

5. Vilket tal anges med de romerska siffrorna MDCCLXVII?

1. 1557

X. 1617

2. 1767

6. I nya programserien Blågula hjältar diskuterar programledaren Alhaji Jeng fördomar och rasism med svenska landslagsstjärnor. I vilken friidrottsgren har Alhaji Jeng själv tävlat för Sverige?

1. Stavhopp

X. Längdhopp

2. Medeldistans

7. Ditt personnummer innehåller ju en del fakta.
Vilket av alternativen nedan stämmer inte om personnumret?

1. När du fyller hundra år byts bindestrecket mot ett plustecken

X. Den sista siffran är en kontrollsiffra

2. Den andra siffran efter bindestrecket betecknar kön

8. Vilken björn sa: ”Du är modigare än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår?

1.Baloo

X. Nalle Puh

2. Bamse

9. 4/11 av äggen i en korg har gått sönder. Hur många ägg fanns det från början om 56 ägg finns kvar?

1. 77 stycken

X. 88 stycken

2. 154 stycken

i
10. Vilken stad ligger inte i Dalarna?

1. Fagersta

X. Avesta

2. Ludvika

11. Människan har sju halskotor. Hur många halskotor har en giraff?

1. 7 stycken

X. 14 stycken

2. 21 stycken

12. Vem blev enligt visan Möte i monsunen klädd i vita kläder och fick 10 pund? .

1. Fritiof Nilsson

X. Fritiof Andersson

2. Svarte Rudolf

Skiljefrågan: I USA har man nyligen gjort en folkräkning för att se hur många som bor i landet.
Vad blev resultatet? Rätt svar: Ca 331 miljoner

Rätt rad barn X2X 112 XX1 2X1
Rätta svar barn: Lodjuret, Valborgsmässoafton, Fett, Öland, Utan sadel, De rimmar, Askungen tappade en sko på balen, Nalle Puh, Tjäder, Sverige, Norge och Finland, Äpplen, En president

tips 210502

Vid tipspromenaden söndagen den 2 maj lämnades 89 tipskuponger in.

Rätt rad var: 111 2XX 1X2 1X2
Två kuponger med 12 rätt lämnades in. Vinnare blev Sten Andersson som var närmast rätt svar på skiljefrågan.

Rätt svar på skiljefrågan var 26,3 km2 och närmast rätt svar var Bernt Olsson.

Extravinsten vanns av Jarmila Magusin.

På bingon såldes 348 brickor. Ingen bricka med tre rader men elva brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 39 kr per bricka.

Tipspromenad söndagen den 17 maj 2021
Rätt rad: 111 2XX 1X2 1X2
1. Vem var artisten som 13 januari 1968 gjorde en bejublad konsert, som även spelades in för att ges ut på skiva, inför fångarna i fängelset ”Folsom Prison”i Kalifornien?
1. Johnny Cash X. Mama Cass 2. Joan Baez
2. I Nyköping produceras en dagstidning vars namn förkortas ”SN”. Men vilket grundämne har den kemiska beteckningen ”Sn”?
  1. tenn X. selen 2. silikon
3. Vad är en skalmeja?
1. ett blåsinstrument X. en fruktkniv 2. en skallra
4. Vad är hålrymmare?
1. ett släkte gnagare som förekommer i Australien X. en sydeuropeisk hackspett 2. en sorts fräs som man använder för att utvidga ett borrat hål med
5. Från vilken typ av växt kommer kakaobönan?
1. en ärtväxt (baljväxt) X. ett träd 2. ett gräs (sädesslag)
6. Vilken svensk stad ligger intill en vik av Glafsfjorden?
1. Kungsbacka X. Arvika 2. Lysekil
 
7. Vilken del av kroppen har drabbats om man får diagnosen ”appendicit”?
1. blindtarmen X. svanskotan 2. stortån
8. Vad består ”vanlig” vispgrädde av till största delen?
1. fett X. vatten 2. kolhydrater
9. Vad placerar man ofta under en hästsadel?
1. en grimma X. en träns 2. en vojlock
10. Vad hette det statliga företaget som i slutet på 1950-talet började bygga upp en forskningsstation i Studsvik mellan Nyköping och Trosa?
1. AB Atomenergi X. AB Kärnkraft 2. ABB Atom
11. Skavsta hyste tidigare en flygflottilj med spaning som specialitet. Ett av de plan som användes under den tiden hette S32. Vad kallades det?
1. Spjutet X. Lansen 2. Viggen
12. Vilka använde förr pligg i sin yrkesutövning?
1. hattmakare X. hovslagare 2. skomakare
Skiljefråga vuxen: Sveriges nordligaste nationalpark heter Vadvetjåkka. Hur stor yta omfattar den? Ange svaret km2 (kvadratkilometer)
Rätt svar vuxen: 26(,3) km2