Vårstädning på Torpet

Vårstädning på Torpet

Snart är det dags att samla styrkorna för vårstädning på torpet och fixa till beachbanorna, vi börjar klockan 10.00 den 10 maj och håller på tills vi är nöjda. Eftersom energidepåerna kommer att vara tömda av allt arbete avslutar vi med att fika och förhoppningsvis, njuta av det fina vädret.

Vi har även årsmöte, som börjar kl 13.30, denna söndag. Välkomna att deltaga och få chans att påverka Frisksportarnas arbete.

Vartorp

Extra medlemsmöte

Nyköpings Frisksportklubb kallar till extra medlemsmöte med syfte att byta organisationstillhörighet för klubben.
Mötet kommer att hållas tisdagen 2 december 2014 kl: 18:30 hemma hos Bosse Röjder, Bergshammar Ekudden. Efter mötet bjuds på lättare förtäring och sedan håller klubben ett styrelsemöte.
Närvaro och rösträtt har samtliga medlemmar i klubben. Ingen föranmälan krävs, däremot är det bra att anmäla sig om man önskar förtäring.
Dagordning:
  1. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman.
  2. Beslut om hur vi skall förhålla oss till det nybildade Frisksportens Ungdomsförbund.
  3. Mötets avslutande
Styrelsens förslag:
Styrelsen förordar att klubben till Frisksportförbundets kansli anmäler att vi vill begära utträde ur Svenska Frisksportförbundet (SFF) och inträde i Frisksportens Ungdomsförbund för klubben som helhet, under förutsättning att Frisksportens Ungdomsförbunds styrelse godkänner det.
Bakgrund:
Efter det att Myndigheten för ungdoms- och civilsammhällesfrågor (MUCF – före detta Ungdomsstyrelsen) skärpt tillämpningen av sina bestämmelser, samtidigt som åldersfördelningen i Frisksportförbundet förskjutits har Frisksportrörelsen de senaste åren inte fått några ekonomiska bidrag från staten, något som har gjort den ekonomiska situationen ohållbar. Bestämmelserna säger att en organisation bara kan få bidrag om dess medlemmar (på alla nivåer och alla enheter) till minst 60% består av ungdomar i spannet 6-25 år.
Efter många diskussioner och utredning av olika möjliga lösningar så beslöt man på sommarens förbundsmöte att bilda ett Frisksportens Ungdomsförbund (FUF). Detta förbund organiseras på likartat sätt som Svenska Frisksportförbundet (SFF) med distrikt och klubbar. Det nya förbundet är tänkt att främst bestå av medlemmar mellan 6 och 25 år, men det kan även innehålla en andel äldre medlemmar, bara man klarar 60%-gränsen lokalt. Det nya ungdomsförbundet kommer då att vara bidragsberättigat.
För resp klubb inom Svenska Frisksportförbundet föreslås att klubben skall välja en av följande åtgärder:
  • Bilda en ny klubb som ansluts till FUF. Till denna klubb skall man då föra medlemmarna under 25 år. Det kommer att vara tillåtet att vara medlem i båda klubbarna.
  • Flytta hela klubben till FUF. Det är bara aktuellt för klubbar som uppfyller kravet på att 60% av medlemmarna är 6-25 år.
  • Låta klubben vara kvar i SFF utan förändring. Detta rekommenderas bara för mycket små klubbar, där det kan vara svårt att få till en fungerande ungdomsklubb. Medlemmar i klubb som väljer detta alternativt kommer inte att utgöra underlag för statliga bidrag.
Nyköpings Frisksportklubb har en medlemssammansättning där ca 63 % är mellan 6 och 25 år, och därför förslår styrelsen att man väljer mittalternativet, eftersom det uppfyller kravet från MUCF och samtidigt är det smidigaste rent praktiskt. Om det senare visar sig att medlemsammansättningen ändrar sig så att klubben inte uppfyller villkoren får man då ta ställning till om man skall bilda en  ny “gamlingsklubb” som man då ansluter till SFF och flyttar medlemmar (främst medlemmar över 25 år) till.
Om du har frågor om omorganisationen, eller tycker att vi skall förfara på annat sätt är du välkommen att kontakta undertecknad eller någon annan i styrelsen innan mötesdagen.
Läs också protokollet från bildandet av Frisksportens Ungdomsförbund och stadgarna för ungdomsförbundet (inklusive den klubbdel som Nyköpings Frisksportklubb kommer att få anta som sina stadgar)
Välkommen till mötet!!!
För styrelsen:
Bosse Röjder
Sekreterare Nyköpings Frisksportklubb
Tfn 0155-58473
bosse.rojder@nykopingfrisksport.se

pressmeddelande_110522

Pressmeddelande

NFK volleyboll satsar friskt

Peter Tholse anställs av Svenska Frisksportförbundet för att få fart på ungdomsverksamheten i landets frisksportklubbar. Den nyheten presenterades vid Nyköpings Frisksportklubbs årsmöte.

Den förre landslagsstjärnan och proffspelaren i volleyboll Peter Tholse är sedan tidigare ideellt engagerad i moderklubben NFK:s verksamhet och kommer i sin nya heltidstjänst att kunna utveckla och vara en injektion för ungdomsvolleybollen även i NFK.

Medlemmar som oroats över rykten att NFK skulle vara på väg att lägga ned klubbens volleybollverksamhet kunde på den punkten lugnas av årsmötet och av nyheten att meriterade Peter Tholse nu blir ansvarig för Frisksportförbundets ungdomssatsning.

Nyköpings Frisksportklubb bedriver verksamhet med grund i frisksportrörelsens värderingar. NFK har genom åren varit framgångsrik främst inom volleybollsporten, som av tradition är klubbens huvudaktivitet. Volleyboll erbjuds barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar och under Frisksportförbundets paroll ”Generationer i gemenskap”.

Den tillträdande styrelsen ser fram emot ett bra samarbete med Friskportförbundets nya föreningsutvecklare Peter Tholse.

 

 

 

På uppdrag av Nyköpings Frisksportklubbs styrelse

Irene Larsson