Sven och Bert prisade för Tintomaravandringen

Tintomaravandringens organisatörer och eldsjälar Sven Jonsson och Bert Lindgren har tilldelats Naturskyddsföreningen i Södermanlands förtjänsttecken “Silverfalken”.

På Naturskyddsföreningen i Södermanlands årsstämma den 8 april 2017 tilldelades NFK:s Sven Jonsson tillsammans med Bert Lindgren utmärkelsen Silverfalken.  Motiveringen lyder:

“Sven Jonsson och Bert Lindgren tilldelas Silverfalken för sitt mångåriga arbete med Tintomaravandringen. En årlig vandring i Sörmländska Kolmården med övernattning och studier av naturen. Att skapa förutsättningar för att stärka människors naturkänsla är en nyckelstrategi för Naturskyddsföreningen. Tintomaravandringen är ett mycket gott exempel på hur det i praktiken kan utföras.”

Vandringarna “I Tintomaras Spår” är ett samarrangemang mellan Nyköpings Frisksportklubb, Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund och Fågelföreningen Tärnan. Årets vandring är den 49:e i ordningen. Sven Jonsson har varit med varje år och Bert Lindgren nästan lika många gånger. Både Bert och Sven är medlemmar i Naturskyddsföreningen och  Sven är också medlem i Nyköpings Frisksportklubb sedan klubbens första år..

Inbjudan till årets upplaga av  “I Tintomaras spår”  finns på:
http://nykopingfrisksport.se/dokument/tintomara_2017_inbj.pdf

Mer information om Silverfalken 2017 finns på:

PRESSMEDDELANDE 2017-04-07 Silverfalken 2017

 

Tintomaravandringen 2016

NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår den 23-24 april 2016.

2016 års Tintomaravandring startar från en strövvänlig moskog väster om Österhagen där marken är fylld av kulturfynd från de första stenåldersmänniskor som bosatte sig i denna trakt.

Lördagsturen går genom Djupviksåns dalgång till Kvarseboklints naturreservat. Vi besöker dess märkliga kanjon och bergets vårdkase samt beundrar utsikten från Kvarseboklint.

Övernattningsplatsen vid den artrika Österhagen är belägen på en berghäll med vacker, milsvid utblick över Bråviken och Vikbolandet. På doftande granrisbädd, vid värmande stockeld, omgiven av vildmarkens tystnad, sover man tryggt i vårnattens skymning.

Under söndagen vandrar vi på fina stigar österut efter Bråviksbranten fram till Stormbäcken och följer dess intressanta omgivningar från utloppet i Bråviken upp till Nävsjön. Där får vi bekanta oss ingående med det nybildade Nävsjömossens naturreservat.

Klicka här för att läsa hela inbjudan (pdf-fil)

Tintomara 2015 kortreferat

Helgen 25-26 april avverkades 2015 års Tintomartavandring.

Start-,läger- och målplats var intill Mela, strax nordost om Åby i Östgötadelen av Kolmården.

Ledare och guider var som vanligt Bert Lindgren och Sven Jonsson. Lördagens vandring gick till och genom Bärsjöskogens naturreservat.

Reservatet är bevuxet med gammal (gran-)skog, och är skyddat sen 1994, men var även fram till dess ganska orört. Marken är en ganska hög bergsplatå, men den är genomlöpt av djupa sprickdalar som ger naturen en dramatisk karaktär. I skydd av de höga täta granbeståndet bjuds på en fuktig och skuggig miljö i botten på dalgångarna. Detta medförde att Bert framstod som mycket mossigare än vanligt, när han beskrev floran på marken och på legorna. Förutom mossor och lavar fick vi se prov på svampar – bland annat ett par platser med den inte alltför vanliga bombmurklan.

Uppe på bergsknallarna hade man en bra överblick av terrängen, och längs reservatets nordöstra gräns och från Falkberget på återvägen till lägerplatsen hade man också bra utsikt över traktens sjöar.

IMG_1096IMG_1045 IMG_1103 IMG_1115IMG_1098 IMG_1109 IMG_1111 IMG_1113 IMG_1123 IMG_1125 IMG_1129 IMG_1133

NFK:s vårsäsong börjar !

Välkomna till Frisksportarnas aktiviteter !

Vi kan erbjuda bland annat

  • Tipspromenad+fika på Torpet söndagar kl 0900-1230
  • Motionsvolley onsdag+söndag Tessinskolan
  • Volleyboll Damlaget torsdagar Tessinskolan
  • Volleyboll flicklag torsdagar Tessinskolan
  • Kidsvolley torsdagar Oppebyskolan
  • Tintomara vandring 25-26 april
  • Trampolin Gumshallen

Sven Jonsson Tintomara 2012