Medlemsavgift

Bli medlem i Nyköpings Frisksportklubb!

Ordinarie medlemsavgifter – helår:

Medlemstyp Avgift/helår
Ungdom (0-20 år): 150:-
Vuxen (21-64 år): 200:-
Pensionär (65 år-) helår 150:-
Familj/sammanboende helår 350:-
Familj enbart ungdom eller pensionär
300:-

Medlems och träningsavgifter för volleyboll (Ej KIDS-volley) – halvår:

För person som deltar i volleyboll (ej KIDS-volley)  tillkommer en träningsavgift à 300 kr per termin (per familj). Detta resulterar i en sammanlagd avgift enligt denna tabell:

Medlemstyp Avgift vårtermin
(eller första terminen)
Avgift hösttermin (när medlemsavgiften redan betalats)
Vuxen (21-64 år): 500:- 300:-
Pensionär (65 år- ):
450:- 300:-
Familj med 2 eller fler personer
650:- 300:-
Familj med enbart ungdomar eller pensionärer
600:- 300:-

 

Medlemskapet medför också medlemskap i Svenska Frisksportförbundet och varje medlemshushåll får då förbundets tidning ”Frisksport” i brevlådan.

Medlemsavgiften ger tillträde alternativt reducerat pris till samtliga aktiviteter som anordnas av Nyköpings Frisksportklubb och/eller andra aktiviteter i Frisksportrörelsen – t ex Rikslägret vecka 28 och Midsommarfirande på Stensund.

Du kan registrera dig som medlem genom att trycka på nedanstående länk, komplettera texten och skicka iväg formuläret.  (Alternativt skriver du ut ansöknings/ändringsformuläret i pappersform, fyller i det och lämnar till din ledare.) Betala sedan medlemsavgiften till klubbens PlusGirokonto: 22 54 59-7. Du kan också betala med någon av blanketterna för utskrift nedan.

Formulär för medlemsansökan (elektroniskt)

Formulär för medlemsansökan eller ändring av uppgift (för utskrift)

Sida för kontroll av medlemsuppgifter (här kan du kontrollera dina uppgifter)

Formulär för adressändring och ändring av övriga uppgifter i medlemsregistret.

Inbetalningsavi volleyboll

Inbetalningsavi barn och KIDS-grupper

Inbetalningsavi övriga medlemmar

För att bli medlem kan du också kontakta Lena Tholse tel 0733463412