Medlemsavgift

Bli medlem i Nyköpings Frisksportklubb!

Ordinarie medlemsavgifter – helår:

Medlemstyp Avgift/helår
Ungdom (0-20 år): 150:-
Vuxen (21-64 år): 200:-
Pensionär (65 år-) helår 150:-
Familj/sammanboende helår 350:-
Familj enbart ungdom eller pensionär
300:-

Medlemskapet medför också medlemskap i Svenska Frisksportförbundet och varje medlemshushåll får då förbundets tidning ”Frisksport” i brevlådan.

Medlemsavgiften ger tillträde alternativt reducerat pris till samtliga aktiviteter som anordnas av Nyköpings Frisksportklubb och/eller andra aktiviteter i Frisksportrörelsen – t ex Rikslägret vecka 28 och Midsommarfirande på Stensund.

Du kan registrera dig som medlem genom att trycka på nedanstående länk, komplettera texten och skicka iväg formuläret.  (Alternativt skriver du ut ansöknings/ändringsformuläret i pappersform, fyller i det och lämnar till din ledare.)

Betala sedan medlemsavgiften till klubbens PlusGirokonto: 22 54 59-7

Formulär för medlemsansökan (elektroniskt)
Formulär för adressändring och ändring av övriga uppgifter i medlemsregistret.
Formulär för medlemsansökan eller ändring av uppgift (för utskrift)

 

 

 

För att bli medlem kan du också kontakta Lena Tholse tel 0733463412