tips 210912

Vid tipspromenaden söndagen den 12 september lämnades 56 tipskuponger in.

Rätt rad var: 111 122 XX1 X21
En kupong med 12 rätt lämnades in av John Eriksson.

Rätt svar på skiljefrågan var 221 130 km och närmast rätt svar var Ulf Henryson.

På bingon såldes 168 brickor. Ingen bricka med tre rader men åtta brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 26 kr per bricka.

4 kuponger lämnades in på barntipset där rätt rad var: X21 X12 XX2 112.

Tipspromenad söndagen den 12 september 2021

Rätt rad: 111 122 XX1 X21

1.

I våras släppte artisten Miss Li en melodi som spelats mycket i radio under sommaren. Enligt texten är hon lite vilse i livet och letar förtvivlat efter något. Vad då?

1. instruktionsboken

X. mobiltelefonen

2. ryggsäcken

2.

Vem införde tidsregleringen med skottdagar vart fjärde år?

1. Julius Caesar

X. Ludvig XIV

2. Augustus

3.

Internationella måttenhetssystemet, SI, är en internationell standard för måttenheter. Enligt denna standard så är meter grundenhet för längd. Vad är SI:s grundenhet för tid?

1. sekund

X. minut

2. timme

4.

Vad betyder ordet äska?

1. begära eller ansöka om

X. tilldela eller fördela om

2. avlägsna eller flytta undan

5.

Vilket år startade första världskriget med skotten i Sarajevo? Kriget slutade 1918.

1. 1910

X. 1912

2. 1914

6.

Vad kallade författaren Hjalmar Bergman sin hemstad Örebro när han skrev om den?

1. Lilla Paris

X. Grönköping

2. Wadköping

7.

Vilken typ av djur är en lodda?

1. fjäril

X. fisk

2. fågel

8.

Vad hette Finlands östligaste landskap, fram till landskapsreformen år 1998?

1. Österbotten

X. Karelen

2. Lappland

9.

Vad kallas runalfabetet med ett annat namn?

1. Futhark

X. Runaristur

2. Nordkvaedur

10.

I vilken del av kroppen kan man drabbas av gastrit?

1. hjärtat

X. magen

2. lungorna

11.

Vissa av vår kalenders helgdagar infaller på bestämda datum (till exempel juldagen 25/12 och nationaldagen 6/6). Men andra helgdagar infaller en bestämd veckodag (till exempel Kristi himmelsfärdsdag på en torsdag och påskdagen på en söndag).
Nu till frågan: Kristendomens fasta inleds med askonsdagen. Hur många dagar före påskdagen infaller askonsdagen?

1. 36 dagar

X. 43 dagar

2. 46 dagar

12.

Vilket är Sveriges största hjortdjur?

1. älg

X. dovhjort

2. kronhjort

Skiljefråga vuxen: Mätarställningen på denna bil var 227 459. Vad var mätarställningen 1 år tidigare?

Rätt svar vuxen: 221 130 km

Rätt rad barn: X21 X12 XX2 112

Rätta svar barn: Granen, Ett kortspel, Ormen, Öresund, Gul, Hövding, Prosit, Sminkar sig, Ho ho, Han har ett syskon, Kiruna, Tryne

Tipsrundan/motionsspåret hotat

Kommunens planer för grönområdet Västra Hållet (med vårt motionsspår)

Frisksporttorpet skonas på bekostnad av skogen med motionsspåret.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan är på väg in i slutskedet. Nu pågår en granskningsperiod. Senast 20 september måste eventuella synpunkter ha lämnats.

Översiktsplanen innebär förändrad användning av nuvarande naturområde ”Västra Hållet” där motionsspåret/tipsrundan ligger. Enligt förslaget så skall en stor del av området avsättas för en ny väg, samt ett verksamhetsområde (dvs handel, industri etc.) samt ”tät blandstads-bebyggelse”. Sammantaget kommer det att drabba nuvarande tipspromenad från fråga 2/3 till fråga 7/8 se kartan.

Det här är något som vi i Nyköpings Frisksportklubb motsätter oss, men kommunens handläggare tänker uppenbarligen gå vidare med planerna, trots att de strider mot de principer som man fastslagit skall gälla för översiktsplanen. Det vi främst vänder oss mot är att man avser att förlägga ett nytt verksamhetsområde intill motorvägen med motiveringen att det är möjligt, tack vare dragningen av den nya vägen. Denna dragning är tänkt att gå rätt genom nuvarande grönområde i stället för att dra den längs med motorvägen. På så sätt kan man åstadkomma maximal skada.

De förändringar som gjorts i planen efter att vi fått tycka till föra året presenterades vid ett möte torsdag 2 september. Där ställdes en fråga från en deltagare angående planen för Västra Hållet:

 

Fråga 5:

Kan ni förtydliga hur ni anser att den nya vägdragningen genom Västra Hållet är bättre för friluftslivet än den gamla. Genom det nya förslaget lägger man in ett nytt ”verksamhetsområde” så att halva Västra Hållet inte längre blir tillgängligt för rekreation (promenader motion etc). Kan man inte lägga den nya vägen dikt intill E4 för att bevara så mycket som möjligt av grönytan?

Svar: Efter kritik både från kyrkan, föreningar och allmänheten har kommunen analyserat flera olika alternativ för att lösa framtida trafiksituation för nordvästra delarna av Nyköpings centralort. Analysen har visat att för att kunna genomföra de stationsnära byggnationer som kommunen vill göra krävs denna led genom Västra Hållet. Föreslagen lösning ger möjlighet för framtida utvidgning av kyrkogården. Då grönområdet ändå kommer att påverkas av leden redovisar översiktsplanen en möjlighet att etablera ett verksamhetsområde i attraktivt läge. Exakt dragning av leden behöver utredas i senare planering.

Svaret visar tydligt hur man resonerar. Grönområdet borde inte exploateras, eftersom det har så stort värde för så många personer. Detta är tillräckligt skäl för att förhindra att det förstörs. Men ”livsviktiga” kommunikationsleder kan övertrumfa natur och rekreationsvärden, och det anser man gäller i detta fall. Men i stället för att försöka minimera skadan på området så tar man tillfället i akt och lägger in ett stort ”verksamhetsområde” intill motorvägen, med motiveringen att grönområdet ändå kommer att påverkas. Dvs om man skall skada är det lika bra att slå till ordentligt – grönområden kan man ha och mista, men en möjlighet till (ytterligare ett) verksamhetsområden med skyltläge kan man inte missa.

 

Gulorange=bebyggelse. mörkblått=verksamhetsområde, streckat blått är vägområde (delvis i orange område Siffror i ring är tipskontrollerna.

En missuppfattning (även bland ledande politiker och chefstjänstemän) är att planen skall börja gälla år 2040.Men planen skall gälla från antagandedatumet, med ett ”bäst före datum” 2040. Vägbygget är något som sannolikt kommer inom något år, med tanke på bygge av Resecentrum och förtätning av Nöthagen som ju kräver den nya vägen enligt uttalandet ovan från kommunen..

Med en gällande plan finns också inget som kan stoppa exploatering av verksamhetsområdet när som helst. Etableringen av Biltema kan som exempel som ske snabbt tack vare att det finns en gammal, ännu gällande plan för det området.

tips 210905

Vid tipspromenaden söndagen den 5 september lämnades 63 tipskuponger in.

Rätt rad var: 112 X11 X12 1X2
En kupong med 12 rätt lämnades in av
Håkan Iwar.

Rätt svar på skiljefrågan var 9641 och närmast rätt svar var Jennie Strand.

På bingon såldes 210 brickor. Ingen bricka med tre rader men sex brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 43 kr per bricka.

6 barntips lämnades också in.

Tipspromenaden söndagen den 5 september 2021 Rätt rad: 112 X11 X12 1X2

1. Vilken yrkesmänniska bör ha lättast att känna igen en kråkspark?

1. Sömmerskan

X. Snickaren

2. Ornitologen


2.
Statminister Stefan Löfven har meddelat att han kommer att avgå som partiordförande.
Vem var statsminister före Löfven?

1. 4:3 1. 4.1. Fredrik Reinfeldt

X. Håkan Juholt

2. Göran Persson

3. Vad spelar Madelene Sagström?

1. Ishockey

X. Volleyboll

2. Golf

4. Det går att lära nytt hela livet, menar hjärnforskare. Vad heter hjärnans egenskap att ”bygga om sig”?

1. Elasticitet

X. Plasticitet

2. Cerebritet

5. Dagens kluring: En skylttillverkare skulle förse 100 hotelldörrar med rumsnummer.
Hur många åttor behövde han ta med sig?

1. 20 stycken

X. 10 stycken

2. 11 stycken

6. Vad heter den här målningen från 1970-talet av konstnären Peter Tillberg?

1. Blir du lönsam, lille vän?

X. Elever i ett klassrum

2. Vad ska du bli när du blir stor?

7. Vilket väderstreck är 225° på kompassen?

1. Väster

X. Sydväst

2. Nordost

8. Vilka är, i storleksordning, Sveriges till ytan fem största landskap?

1. Lappland, Jämtland, Småland, Dalarna, Norrbotten

X. Lappland, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Småland

2. Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna

9. Charlie Watts i Rolling Stones har gått bort. Hans roll i bandet var som …

1. Gitarrist

X. Basist

2. Trummis


10.
Vad kan inte växa på människokroppen?

1. Sileshår

X. Flimmerhår

2. Lanugohår

11. Sverige lyckades evakuera över 900 personer från Afghanistan. Vad kallas det militärplan som skötte en del av transporterna?

1. Ikaros

X. Hercules

2. Goliat

12. De olympiska sommarspelen avgjordes ju under sommaren i Tokyo. Vilken färgläggning av de olympiska ringarna är rätt?

1. 1

X. X

2. 2

Skiljefrågan: Härjedalen är det landskap som har minst antal invånare. Hur många personer bor i Härjedalen? (30 december 2020) Rätt svar: 9 641

Rätt rad barn: 2X1 12X 221 212

Rätta svar barn: Bamse, En boll, Paddan, Ja, Saltkråkan, Ja, Synen, Undervattens, Att ändra ljuset, Skratta, Jerry, Ett kortspel

Volleyboll!

Inomhussäsongen startar tyvärr inte nästa vecka pga golvet renoveras på Tessinskolan.

Utan vi startar vecka 36 med nytt fräscht golv.

Träningen kommer bli :

Herrlaget måndagar kl 1800. Tränare Robin Persson Turegård.

Dam och herrlaget torsdagar kl 1830. Tränare Lena Tholse.

Kidsvolley torsdagar kl 1715 tränare Linus Dagerskog och föräldrar.

Mixlaget söndagar kl 1600 och även fredagar kl 1800. Ansvarig Bosse Röjder.

All träning sker på Tessinskolan.

Vid frågor maila gärna lena.tholse@frisksport.se

Kan vara en bild av 1 person, utövar en sport och står

Final Beachtoppen!

Frisksportarnas årligen återkommande beachturnering har även i år varit mycket populär.

Under sommar månaderna varje tisdagskväll har lag samlats för att ha roligt tillsammans i sanden.Extra roligt att så många nya spelare hittar till våra fina banor vid Torpet.

Om jag tittar tillbaks på alla bilder så ser man en trend att Janne Ekholm vunnit många turneringar, stort grattis!

Kan vara en bild av 2 personer, personer som står, personer som spelar volleyboll och strand

Stort tack till Alisina som varit tävlingsledaren under hela sommaren.

Nu är det eget beachspel som gäller fram till vecka 36 när vi får tillgång till Tessinskolan igen, för inomhussäsongen.

För mer information kontakta lena.tholse@frisksport.se

Lyckad tourfinal helg !

Efter en fullspäckad helg i Nyköping har vi nu korat vinnarna av SBT Tourfinal 2021, Martin Appelgren och Alexander Herrmann (Göteborg BC) samt Sanna och Tina Thurin (08 Beachvolley Club).

Med åtta deltävlingar i ryggen, samt ett nyligen avgjort Svenskt Mästerskap, var det höga förväntningar på den yppersta eliten när Tourfinalen avgjordes i Nyköping under helgen.

Thurins och Appelgren/Herrmann vinnare av Tourfinalen – SBT (swedishbeachtour.se)

bilder från helgen https://bilder.s-bilder.se/gallery/15746808

TACK ALLA FUNKTIONÄRER OCH SPELARE FÖR EN MAGISK HELG MED VÄRLDENS ROLIGASTE SPORT !

Kan vara en bild av 1 person, står och utomhus

Tour Final !

Helgen 14-15 augusti intas Nyköping av Swedish Beach Tour och landets bästa beachvolleylag som gör upp i 2021 års tourfinal vid Frisksportartorpet. Nu står klart vilka som tar plats i startfältet!

SBT har med framgång besökt Nyköping ett par gånger tidigare. När den svenska elittouren i beachvolley nu återvänder till staden vankas det tävling med tourfinalstatus.

Som väntat är det ett stjärnspäckat startfält som kommer rada upp för tävling. Extra krydda finns också genom hemmahoppet Linus Tholse, som representerar arrangerande Nyköpings FK och som mer eller mindre prenumererat på pallplatser hittills under SBT-sommaren. Tillsammans med Jakob Wijk Tegenrot (Hylte/Halmstad) bildar han ett vasst lag som säkerligen kommer vara med och slåss om topplaceringarna. Under SM spelade de efter mycket bra spel hem en fin bronsmedalj.

Utöver äran att kunna titulera sig tourfinalmästare belönas också de vinnande lagen med den största biten av prispengarkakan, som uppgår till 25 000 kr per klass.

Precis som alla andra elittävlingar tidigare under sommaren är Volleykanalen på plats och livesänder via YouTube.

Lördag 14 aug
10.00 – 19.00 Gruppspel, herr och dam

Söndag 15 aug
10.00 Damsemifinal 1
11.00 Damsemifinal 2
12.00 Herrsemifinal 1
13.00 Herrsemifinal 2
15.00 Damfinal
16.00 Herrfinal

Beskrivning saknas.

länk till spelschema och resultat Resultat 2021 – SBT (swedishbeachtour.se)

Publik välkomnas till Frisportartorpet. Fri entré! Publiktaket är satt till 100 st enligt polistillståndet. Enklare fika finns att köpa. Parkering lättast på Schneider Electric Sverige AB, Eskilstunavägen 7. Medtag gärna egen solstol. Vid frågor kontakta lena.tholse@frisksport.se eller ring 0733463412.

Hjärtligt välkomna!

Volleyboll!

Mitt i sommar värmen är det dags att planera volleyboll inomhus

Träningen kommer bli :

Herrlaget start måndag 30/8 kl 1800. Tränare Robin Persson Turegård.

Dam och herrlaget torsdag 2/9 kl 1830. Tränare Lena Tholse.

Kidsvolley torsdag 2/9 kl 1715 tränare Linus Dagerskog och föräldrar.

Mixlaget söndag 5/9 kl 1600. Även fredag 10/9 kl 1800. Ansvarig Bosse Röjder.

All träning sker på Tessinskolan.

Vid frågor maila gärna lena.tholse@frisksport.se