Tintomara 2015 kortreferat

Helgen 25-26 april avverkades 2015 års Tintomartavandring.

Start-,läger- och målplats var intill Mela, strax nordost om Åby i Östgötadelen av Kolmården.

Ledare och guider var som vanligt Bert Lindgren och Sven Jonsson. Lördagens vandring gick till och genom Bärsjöskogens naturreservat.

Reservatet är bevuxet med gammal (gran-)skog, och är skyddat sen 1994, men var även fram till dess ganska orört. Marken är en ganska hög bergsplatå, men den är genomlöpt av djupa sprickdalar som ger naturen en dramatisk karaktär. I skydd av de höga täta granbeståndet bjuds på en fuktig och skuggig miljö i botten på dalgångarna. Detta medförde att Bert framstod som mycket mossigare än vanligt, när han beskrev floran på marken och på legorna. Förutom mossor och lavar fick vi se prov på svampar – bland annat ett par platser med den inte alltför vanliga bombmurklan.

Uppe på bergsknallarna hade man en bra överblick av terrängen, och längs reservatets nordöstra gräns och från Falkberget på återvägen till lägerplatsen hade man också bra utsikt över traktens sjöar.

IMG_1096IMG_1045 IMG_1103 IMG_1115IMG_1098 IMG_1109 IMG_1111 IMG_1113 IMG_1123 IMG_1125 IMG_1129 IMG_1133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *