Natur

Tintomaravandringarna

Frisksportarna arrangerar i samarbete med Naturskyddsföreningen årligen de så kallade Tintomaravandringarna i Kolmården.

Det är naturkännaren Bert Lindgren som tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår. Sven Jonsson är med som ciceron. Både Bert och Sven står för planering och genomförande. Läs mer!

Arboretumstigen

Vid frisksporttorpet finns en Arboretumstig (arbore är latin för träd). Utefter denna stig finns skyltar. Varje skylt beskriver ett träd som finns vid skylten med ord och bild. Dessutom finns lite om vad trädet har använts till och dess nytta i dag. Dessa skyltar finns också att titta på här.