Medlemsavgift

Bli medlem i Nyköpings Frisksportklubb!

Ordinarie medlemsavgifter – helår:

Medlemstyp Avgift/helår
Ungdom (0-20 år): 150:-
Vuxen (21-64 år): 200:-
Pensionär (65 år-) helår 150:-
Familj/sammanboende helår 350:-
Familj enbart ungdom eller pensionär
300:-

Medlemskapet medför också medlemskap i Svenska Frisksportförbundet och varje medlemshushåll får då förbundets tidning ”Frisksport” i brevlådan.

Medlemsavgiften ger tillträde alternativt reducerat pris till samtliga aktiviteter som anordnas av Nyköpings Frisksportklubb och/eller andra aktiviteter i Frisksportrörelsen – t ex Rikslägret vecka 28 och Midsommarfirande på Stensund.

Maila oss namn, person nr och adress så lägger vi in er i vårt medlemsregister nfk@nykopingfrisksport.se

Avgiften sätts in på klubbens PlusGirokonto: 22 54 59-7