Skrivelse gällande översiktsplan 2040!

Nyköpings Frisksportklubb har skickat in en skrivelse där vi protesterar mot kommunens planer att bygga väg vid Torpet, och även att det finns planer på att göra bebyggelse på en stor del av skogen.


HJÄLP OSS ATT PROTESTERA MOT DESSA PLANER!

Här kan du skicka in åsikter om kommunens planer: https://nykoping.se/mot-framtiden/nykoping2040-tyck-till/vanliga-fragor-och-svar-om-oversiktsplanen

Skrivelsen i korthet

Fakta Frisksportar Torpet

Frisksporttorpet heter Stensberg på en karta över Nyköpings stads ägor 1857, och det är osäkert hur gammalt det är och dess ursprungliga syfte. Det kan ha varit bostad åt en skogvaktare/tillsynsman för ”Jägarhållet”. Torpet kan också ha varit soldattorp, möjligen med anknytning till det exercisområde ”Campements Plats” som fanns där kyrkogården nu ligger. De olika byggnadernas ålder är också osäker.

Senare kallades fastigheten Stensborg. Vid början av 1900-talet var torpet tjänstebostad åt stadens skogvaktare. År 1913 flyttade den nyanställde stadsskogvaktaren Sigfrid Karlsson (från Arboga) med fru och två döttrar, 4 och 1 år gamla, hit. På torpet fanns boningshus, ladugård och uthus, samt ett tillhörande markområde. I ladugården höll man en ko, grisar och höns.

Vatten till hushållet och djuren togs från en brunn på tomten. Sommartid då brunnen sinade hämtades vatten från en annan brunn en bit in i skogen.

Skogvaktaren pensionerades 1949 men bodde kvar fram till 1959 då han avled (på sin 75-årsdag).När änkan till skogvaktaren flyttat ut beslöt Nyköpings stad att inte hyra ut eller sälja fastigheten som permanentbostad, eftersom det saknades avlopp och rinnande vatten inom fastigheten. Torpet uthyrdes i stället till Nyköpings Frisksportklubb (bildad 1955) som föreningsstuga. Så NFK har skött om Torpet under 61 år!

Friskporttorpet är en friluftsgård där NFK ordnar tips- och bingopromenad för allmänheten på söndagar, det är ca 100 deltagare varje söndag. Man badar bastu på fredagar. Sommartid spelas beachvolleyboll på de 4 planer som anlagts. Varje kväll i veckan anordnas träning eller tävling för alla intresserade för beachvolleyboll. Även arrangerar vi lägerskola för sommarlediga barn. Motionsspår, utegymmet och bollplaner används flitigt såväl av klubbens medlemmar som allmänheten. Vi har även gungor, sandlådor mm för de yngre barnen.

Många förskoleklasser använder gärna den vackra naturen att bygga kojor, spela fotboll eller gå den populära vilse stigen. Där man får lära sig hur man skall göra om man råkar gå vilse i skogen. Många föreningar använder torpet som samlingsplats tex cykelklubben. Räddningstjänstens personal använder området för fysisk träning. Även är det många som bara går promenader den vackra skogen för sitt eget välmåendes skull.

Nyköpings Frisksportklubb arbetar aktivt med integration. Projekt just nu är natur/idrott för nyanlända svenskar.

Även kommer de som besökt kyrkogården gärna och sitter ned en stund vid våra bänkar.

Torpet är en viktig träffpunkt för ALLAS välmående! I översiktsplanen 2040 står: Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper. Att det finns god tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefullt för folkhälsa och delaktighet.

Behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym, spontanidrottsplatser samt motionsspår bör tillgodoses. Allas behov och intressen ska beaktas oavsett ålder, kön, bakgrund och rörelseförmåga.

Allt detta stämmer in på Frisksportar Torpet och vår verksamhet !

Så därför förstår vi ej hur man kan tänka sig bygga en ny väg precis vid torpets ägor. Även protesterar vi mot att en del av skogen skall användas för bostäder.

När det nya bostadsområdet vid slakthuset byggs kommer fler att kunna utnyttja det vackra torpet för rekreation och spontanidrott.

Styrelsen i Nyköpings Frisksportklubb genom Lena Tholse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.