Arboretumstig vid Torpet!

Nyköpings Frisksportklubb sysslar inte bara med idrott, utan är mycket engagerade i naturfrågor mm.

NFK har inlett ett samarbete ännu en gång med kommunen gällande en arboretumstig vid det vackra Frisksportar Torpet.

Arboretum skylt

För tio år sedan anlades genom ett LONA-projekt en arboretumstig vid NFK klubbstuga, Frisksportartorpet. Projektet har blivit en stor framgång med stort antal besökare, särskilt de senaste åren när utomhusaktiviteter har ökat till följd av Corona-pandemin. Syftet med det nya projektet är att utöka och förlänga arboretumstigen så att den även omfattar buskar och annan vegetation. Projektet har för avsikt att öka besökarnas möjligheter till lärande utomhusaktiviteter genom spännande och saklig information inte bara om träd utan även om andra förekommande växter i Sörmland. Projektets syfte är också att öka utbudet av stadsnära naturupplevelser i Nyköping med omnejd. Ökat välmående genom utomhusvistelse. Ökad kunskap om Sörmlands natur och en förståelse för växternas funktion och nytta både i naturen och för människan.

Eldsjäl gällande detta projekt från Frisksportarna är Sven Jonsson.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *