Tintomara2012

Lördag 21 april gav sig knappt 30 personer ut på 44:e upplagan av vandringen “I Tintomaras spår”. Som vanligt hade Sven Jonsson och Bert Lindgren rekognoserat och förberett årets vandring,

En skada gjorde att Sven Jonsson inte kunde följa med på dagens etapp utan hans plats som erfaren naturräv i kön övertog Frank Karlsson.

 Tintomara 2012

I lagom vandringsväder passerade vi förbi flyttblocket “Pigans Plågosten” där sägnen säger att en piga sökte skydd från en flock vargar och räddades först efter ett dygn, sedan hon saknats av folket på gården hon arbetade på.

När vi tog oss fram längs randen av mossen såg vi rester av riktigt gammal skog. Den största delen av skogen i Kolmården, även inom naturreservatet, är produktionsskog, dvs skog där man avverkar när det är ekonomiskt mest lönsamt och där man alltså inte får några träd som är speciellt gamla.

Därefter gick vi ut på en skogsholme på Fjällmossen där Mikael Burgman från Länsstyrelsen berättade om naturreservatet och den naturvårdsbränning man anlade där juli 2010. Mikael beskrev hur branden påverkat artbeståndet initialt och vilken utveckling  som är att vänta. Tintomara 2012

Vid den fortsatta vandringen fick de som gick i kön bland annat se en lappuggla och Bert visade på diverse växter bland annat de små blommorna hos Gullpudra.

Tintomara 2012xx

Tintomara 2012xx

Tintomara 2012xx

Tintomara 2012xx

Tintomara 2012xx